Volver a portada castellano
                                   
 
 

imprimirimprimir
Mapa do web

Presentación
Definición
Obxectivos
Historia do museo
Orixe
1924. Aparece a sede
1926. Comezo das coleccións
1938-1979: 40 anos de Angel Ilarri
1981 - 2000
Etapa actual
Información
Cómo chegar
Servizos ao visitante
Novas
Enlaces
O Pazo
O pazo galego
Historia
A arquitectura pacega
Interiores
A paisaxe vexetal
O pazo Quiñones de León
Historia
Arquitectura
Interiores
Xardíns
Coleccións
Arte
Pintura
Debuxos e estampas
Escultura
Mobiliario e alfombras
Cerámica
Vidro e cristal
Metais
Obxectos decorativos
Arqueoloxía
Paleolítico
Mesolítico
Neolítico-Megalitismo
Calcolítico
Idade do Bronce
Idade do Ferro
A romanización
A Idade Media
Historia de Vigo
CATÁLOGOS EN-LIÑA
Legado Policarpo Sanz.
Itinerarios
Historia da cidade
Prehistoria
Cultura Castrexa
Romanización
Pazo e pinacoteca antiga
Despacho do Marqués
Hall principal
O salón dourado
Biblioteca histórica
Escaleira
Comedor de Sargadelos
Salón noble
Servizos
Educación
Actividades
 
Museo Municipal de Vigo "Quiñones de León" - Parque de Castrelos s/n - 36213 Vigo - Tel.: 986295070/75