Volver a portada castellano
                                   
| | | |  

Arqueoloxía
imprimirimprimir
Idade do Bronce

As relacións atlánticas

Enxoval da Cista de Atios (O Porriño).
Enxoval da Cista de Atios (O Porriño).

A Idade do Bronce é unha etapa, nos seus comezos, de continuidade coa anterior, na que se afianza o uso do metal, a xerarquización da sociedade e o desenvolvemento económico. Proba diso son os enterramentos individuais, en Cista, con enxovais compostos de obxectos de metal, armas e adornos.

Pénsase que, a consecuencia da demanda de metais no Mediterráneo (estaño), xorden establecementos vinculados ao comercio ao longo de toda a costa atlántica europea e, a través deles, incorpóranse no noroeste novas ideas e tecnoloxías procedentes do Mediterráneo. Esta conexión das comunidades atlánticas remata coa introducción do ferro e do control comercial dos fenicios.

No museo

Esta etapa está protagonizada por dous achados casuais, o enterramento individual en Cista de Atios (O Porriño), do que se conserva o enxoval mortuorio, e o depósito de machadas de talón de Saiáns, con claras mostras de que foran agochadas sen usar por razóns posiblemente simbólicas.
 
Museo Municipal de Vigo "Quiñones de León" - Parque de Castrelos s/n - 36213 Vigo - Tel.: 986295070/75