Volver a portada castellano
                                   
| | | |  

Legado Policarpo Sanz.
imprimirimprimir
Pintura flamenga

BRUEGHEL I, Peter (Estilo de)
INV. 724
Festa campestre
Óleo/táboa
28’5 x 66’5 cm.
S. XVI-XVII
Procedencia e entrada no museo:
Madrid, 1935
Festa campestre
ANÓNIMO Escola flamenga
INV. 734
Alegoría
Óleo/táboa
97 x 121’5 cm.
S. XVI
Procedencia e entrada no museo: Madrid, 1935
Alegoría
MORO, Antonio (Atribuído a)
Utrecht, 1517-Anveres, 1576
INV. 50
Retrato de Alejandro Farnesio
Óleo/tea
120’5 x 91’5 cm.
Procedencia e entrada no museo: Madrid, 1935
Retrato de Alejandro Farnesio
POURBUS, Frans
Anveres, 1569-París, 1622
INV. 719
Retrato do Archiduque Alberto de Austria
Óleo/tea
71 x 55’5 cm.
Procedencia e entrada no museo: Madrid, 1935
Retrato do Archiduque Alberto de Austria
POURBUS, Frans
INV. 720
Retrato da Archiduquesa Isabel Clara Eugenia
Óleo/tea
71 x 55’5 cm.
Procedencia e entrada no museo: Madrid, 1935
Retrato da Archiduquesa Isabel Clara Eugenia
RUBENS, Peter Paul (Atribuído a)
Siegen, 1577-Anveres, 1640
INV. 682
A Virxe e o Neno rodeada de anxos
Óleo/tea
128 x 97 cm.
Procedencia e entrada no museo: Madrid, 1935
A Virxe e o Neno rodeada de anxos
FRANCKEN II, Frans
1581-Anveres, 1642
INV. 688
O avaro e a morte
Óleo/táboa
24 x 19 cm.
Procedencia e entrada no museo: Madrid, 1935
O avaro e a morte
CRAESBECK, Joost van
Neerlinter, 1606-Bruxelas, 1654/61
INV. 690
O sacamoas
Óleo/táboa
16 x 15 cm.
Asdo. áng. sup. der.: J V C B
Procedencia e entrada no museo: Madrid, 1935
O sacamoas
TENIERS II, David
Anveres, 1610-Bruxelas, 1690
INV. 57
As tentacións de San Antonio
Óleo/tea
62’5 x 49’5 cm.
Procedencia e entrada no museo: Madrid, 1935
As tentacións de San Antonio
ANÓNIMO Escola flamenga
INV. 689
Vella lendo
Óleo/táboa
51 x 42 cm.
S. XVII
Procedencia e entrada no museo: Madrid, 1935
Vella lendo
SCHOEVAERDTS, Mattijhs
Bruxelas, 1665-1717
INV. 38
Festa campestre
Óleo/táboa
54 x 71 cm.
Procedencia e entrada no museo:
Madrid, 1935
Festa campestre
NEEFFS I, Peeter
Anveres, 1578-1661
INV. 687
Interior dunha igrexa
Óleo/táboa
39 x 53’5 cm.
Asdo. en columna lado der.: Peeter Neeffs
Procedencia e entrada no museo:
Madrid, 1935
Interior dunha igrexa
NIEULAND, Adriaen van
Anveres, 1587-Amsterdam, 1658
INV. 683
Trunfo de Baco e Sileno
Óleo/táboa
83’5 x 103 cm.
Asdo. áng. inf. esq.: Adriaen Van Nieuland
F. 1648
Procedencia e entrada no museo: Madrid, 1935
Trunfo de Baco e Sileno
JANSSENS, Hieronimus
Anveres, 1624-1693
INV. 71
Baile
Óleo/tea
115 x 154 cm.
Procedencia e entrada no museo:
Madrid, 1935
Baile
KESSEL II, Jan Van (Atribuído a)
Anveres, 1654-Madrid, 1708
INV. 723
A forxa de Vulcano
Óleo/táboa
45 x 63 cm.
Procedencia e entrada no museo: Madrid, 1935
inv_723.jpg (29626 bytes)
BLOEMEN "Orizzonte", Jan Frans van (Atribuído a)
Anveres, 1662-1748/9
INV. 454
Paisaxe
Óleo/táboa
18 x 23 cm.
Recolleuse como obra de Jan Glauber no museo.
Procedencia e entrada no museo: Madrid, 1935
Paisaxe
BESCHEY, Jacobus Andreas
Anveres, 1710-1786
INV. 557
As Tres Gracias
Óleo/táboa
16 x 21 cm.
Procedencia e entrada no museo: Madrid, 1935
As Tres Gracias
ELIAERTS, Jean François
Deume, 1761-Anveres, 1848
INV. 684
Acio de flores
Óleo/tea
97 x 78 cm.
Asdo. áng. inf. der.: J.F. Eliaerts 1827
Procedencia e entrada no museo: Madrid, 1935
Acio de flores
NOTER, David Emil Joseph de
Gante, 1825-1860
INV. 58
Uvas vermellas
Óleo/tea
32 x 42’5 cm.
Asdo. áng. inf. der.: David de Noter. Alger
Procedencia e entrada no museo:
Madrid, 1935
Uvas vermellas
NOTER, David Emil Joseph de
Uvas brancas
INV. 63
Óleo/tea
32 x 42’5 cm.
Asdo. áng. inf. der.:
David de Noter. Alger 1861
Procedencia e entrada no museo:
Madrid, 1935
Uvas brancas
VERWEE, Louis Pieter
Courtrai, 1807-Schaerbeeck, 1877
INV. 75
Paisaxe
Óleo/táboa
30 x 37 cm.
Asdo. áng. inf. der.: L.P. Verwee
Procedencia e entrada no museo: Madrid, 1935
Paisaxe
 
Museo Municipal de Vigo "Quiñones de León" - Parque de Castrelos s/n - 36213 Vigo - Tel.: 986295070/75